ÜRÜNLER

Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri Programı 


En son mevzuata göre hazırlanan Dilekçe Editörü programında aşağıdaki bölümler yer almaktadır.
 
- Dava dilekçe örnekleri
- Müzekkereler
- Sözleşme örnekleri
- Matbu formlar
- Tutanaklar
- Yazışmalar
- İdari başvurular
- İhtarnameler
- Tek taraflı işlemler(örneğin ibranameler, taahhütler)
 
Dava Dilekçeleri Gruplandırmaları 
 
- Aile hukuku
- Borçlar hukuku
- Miras hukuku
- Ceza hukuku
- İcra ve iflas hukuku
- Ticaret hukuku
- İdare hukuku
- İş hukuku
- Vergi hukuku
- Kat mülkiyeti hukuku
- Kira hukuku
- Hukuk-diğer
 
1500 e yakın içerik içerisinde
  
- Dilekçe içerisinde geçen herhangi bir kelimeye göre
- Hukuk alanına göre arama yapılabilmekte
- Dilekçeler istenildiği şekilde gruplandırılmakta
- Dilekçeler üzerinde değişiklik yapılabilmekte ve kaydedilebilmektedir.